Pittsburgh PA, 2009, 69 x 156 cm, akryll på duk

Från albumet

Johan Eriksson