Coombelands, 2009, 105 x 56 cm, blyerts och tusch

Från albumet

Johan Eriksson